Ελ
HEGELMANN TRANSPORTE, SP. Z O.O.
firm-logo
VIP

HEGELMANN TRANSPORTE, SP. Z O.O.

Мы предпринимаем все доступные усилия для обеспечения достоверности аккаунтов, однако считаем своим долгом предупредить вас, что практически в любом механизме аутентификации всегда принципиально не исключаются на все 100% изъяны и "обходные пути". Пожалуйста, не теряйте бдительности в обеспечении собственной безопасности и подходите ответственно к выбору деловых партнеров.
Удачных вам перевозок! Ваш, Ларди-Транс.

Ченстохова, Πολωνία

Проверка регистрации
Не найдено лицензий
Лицензии на транспорт
Не найдено лицензий
  Заметка на пользователя
  Изменено -
  Ονομασία:
  HEGELMANN TRANSPORTE, SP. Z O.O. Νομικό πρόσωπο
  NIP:
  5732832688
  Χώρα:
  Πολωνία
  Περιφέρεια:
  Επαρχία Σιλεσία
  Πόλη:
  Ченстохова
  Διεύθυνση:
  Konwaliowa 144
  Κατάσταση:
  δεν βρίσκεται στην κατάσταση διακοπής
  Άδεια:
  TU - O31O87
  Ιστοσελίδα:
  Είδη δραστηριότητας:
  • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
  • Υπηρεσίες διαμεταφορέα
  Ημερομηνία εγγραφής στο Lardi-Trans:
  30 Οκτωβρίου 2015 14:57
  Ημερομηνία τελευταίας εισόδου:
  15 Ιουνίου 2022 10:10
  Πελάτης Lardi-Trans:
  Ναι

  Hegelmann Transporte Poland

  International transportation.

  You need to deliver the goods from Europe to the CIS countries? Refer to the experts of the company Hegelmann Transporte. Years of experience and knowledge to achieve your goals!

  Transporting company «Hegelmann Transporte, Poland» offers a full range of services for the transportation of goods from Europe to the CIS countries.

  We guarantee safety of cargo, monitoring and providing all possible questions about the freight.

  “Hegelmann Transporte, Poland” will organize the transport of all types of goods by road, including hazardous, perishable and large cargoes from all countries of Western Europe and to Ukraine Russian, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan and backward direction.

  Международные автомобильные грузоперевозки!

  Вам нужно доставить грузы из Европы в СНГ? Обратитесь к специалистам компании Hegelmann Transporte. Многолетний опыт и знания направленные на достижение Ваших целей!

  Транспортная компания Hegelmann Transporte Poland предлагает полный комплекс услуг по перевозке грузов из Европы в страны СНГ.

  Гарантия сохранности груза, мониторинг его местонахождения и предоставление консультаций по всем вопросам, связанным с грузоперевозками.

  Транспортная компания Hegelmann Transporte Poland организует перевозку всех типов грузов автомобильным транспортом, включая опасные, скоропортящиеся и крупногабаритные грузы из всех стран Западной Европы в УкраинуРоссию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и в обратном направлении.

  Εξ ονόματος της εταιρείας δόθηκαν:
  Για τα φορτία:
  1
  Για τα οχήματα:
  0
  Προσκλήσεις υποβολής προσφορών:
  0
  Μηνύματα:
  31
  Θέματα:
  20
  Ченстохова, Επαρχία Σιλεσία, Πολωνία
  Konwaliowa 144
  Anastasiia Karliichuk
  Σύνολο αυτοκινήτων 7
  • Πληροφορίες για το όχημα
   Κατηγορία
   Φορτηγό + ρυμουλκούμενο
   Τύπος ιδιοκτησίας
   Δικό μου
   № πινακ. αυτοκιν.
   1
   Τύπος του οχήματος
   Φορτηγό μουσαμάς
   Φόρτωση
   από πάνω μέρος από πλαϊνό μέρος από πίσω μέρος
   Άδειες
   TIR
   Φορτηγό + ρυμουλκούμενο
   Tautliner
   Κλειστή καρότσα / Φορτηγό μουσαμάς 24t (24t + 0t) , 86m³ (86m³ + 0m³)
   Δικό μου
  • Mersedes Actros
   Πληροφορίες για το όχημα
   Κατηγορία
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Τύπος ιδιοκτησίας
   Δικό μου
   № πινακ. αυτοκιν.
   Τύπος του οχήματος
   Φορτηγό μουσαμάς
   Φόρτωση
   από πάνω μέρος από πλαϊνό μέρος από πίσω μέρος
   Άδειες
   CMR Ασφάλεια CMR TIR
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Mersedes Actros
   Κλειστή καρότσα / Φορτηγό μουσαμάς
   Δικό μου
  • Мега - и крупногабаритные автомобили
   Πληροφορίες για το όχημα
   Κατηγορία
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Τύπος ιδιοκτησίας
   Δικό μου
   № πινακ. αυτοκιν.
   Τύπος του οχήματος
   Φορτηγό μουσαμάς
   Φόρτωση
   από πίσω μέρος με την αφαίρεση του πάνου μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων με την αφαίρεση του πλαϊνού μέρους των μεταλλικών στηριγμάτων
   Άδειες
   CMR Ασφάλεια CMR TIR
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Мега - и крупногабаритные автомобили
   Κλειστή καρότσα / Φορτηγό μουσαμάς 25t (0t + 25t) , 102m³ (0m³ + 102m³)
   Δικό μου
  • Фургоны
   Πληροφορίες για το όχημα
   Κατηγορία
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Τύπος ιδιοκτησίας
   Δικό μου
   № πινακ. αυτοκιν.
   Τύπος του οχήματος
   Φορτηγό κόφα
   Φόρτωση
   από πάνω μέρος από πλαϊνό μέρος από πίσω μέρος
   Άδειες
   CMR Ασφάλεια CMR TIR
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Фургоны
   Κλειστή καρότσα / Φορτηγό κόφα 24t (0t + 24t) , 91m³ (0m³ + 91m³)
   Δικό μου
  • Цистерна пищевая
   Πληροφορίες για το όχημα
   Κατηγορία
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Τύπος ιδιοκτησίας
   Υπό τον έλεγχο του διαμεταφορέα
   № πινακ. αυτοκιν.
   Τύπος του οχήματος
   Βυτιοφόρο
   Φόρτωση
   Άδειες
   CMR Ασφάλεια CMR TIR
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Цистерна пищевая
   Βυτίο / Βυτιοφόρο 26t (0t + 26t)
   Υπό τον έλεγχο του διαμεταφορέα
  • платформа
   Πληροφορίες για το όχημα
   Κατηγορία
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Τύπος ιδιοκτησίας
   Υπό τον έλεγχο του διαμεταφορέα
   № πινακ. αυτοκιν.
   Τύπος του οχήματος
   Φορτηγό επικαθήμενο μεταφοράς βαρέων οχημάτων και φορτίων
   Φόρτωση
   Άδειες
   CMR Ασφάλεια CMR TIR
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   платформа
   Ανοιχτή καρότσα / Φορτηγό επικαθήμενο μεταφοράς βαρέων οχημάτων και φορτίων 45t (0t + 45t)
   Υπό τον έλεγχο του διαμεταφορέα
  • Πληροφορίες για το όχημα
   Κατηγορία
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   Τύπος ιδιοκτησίας
   Δικό μου
   № πινακ. αυτοκιν.
   Τύπος του οχήματος
   Ψυγείο
   Φόρτωση
   από πίσω μέρος
   Άδειες
   CMR Ασφάλεια CMR TIR
   Τράκτορας + ημιρυμουλκούμενο
   FRIGO
   Κλειστή καρότσα / Ψυγείο 90m³ (0m³ + 90m³)
   Δικό μου
  7,54
  Σχόλια
  Υπολογίζονται τα θετικά σχόλια για τελευταίους 24 μήνες και τα αρνητικά για τελευταίους 36 μήνες. Ο μέγιστος βαθμός είναι 10. Οι διεθνείς μεταφορές υπολογίζονται με αυξητικό παράγοντα (x1.5), ανεξάρτητα από το αν είναι θετικό το σχόλιο ή αρνητικό.
  1

  εσωτερ. 0

  διεθν. 1

  0

  εσωτερ. 0

  διεθν. 0

  3,42
  Παράπονα
  Προβολή αριθμού παραπόνων που έχουν γράψει στον χρήστη
  Ελεγμένο προφίλ
  Το προφίλ ελέγχεται κατά την πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας/ ελεύθερου επαγγελματία ή κατά την παραλαβή των υπογεγραμμένων από τον συμβολαιογράφο φωτοτυπιών των εγγράφων. Ο μέγιστος αριθμός των βαθμών είναι 2.0.
  Ναι
  2
  Ημερομηνία εγγραφής στον ιστότοπο
  Ανάλογα με τη διάρκεια εγγραφής στον ιστότοπο "Lardi-Trans" (χρόνια): (0-1) - 0.0 βαθμ., (1-2) - 0.2 βαθμ., (2-3) - 0.4 βαθμ., (3-4) - 0.6 βαθμ., (4-5) - 0.8 βαθμ., (5-6) - 1 βαθμ., (6-7) - 1.2 βαθμ., (7-8) - 1.4 βαθμ., (8-9) - 1.6 βαθμ., (9-10) 1.8 - βαθμ., ≥10 - 2 βαθμ.

  Εγγεγραμμένος 30 Οκτωβρίου 2015

  6 χρόνια
  1,2
  Είναι συνέταιρος
  Για κάθε προσθήκη της εταιρείας στη λίστα "Οι συνέταιροι μου" από την άλλη εταιρεία +0.01 βαθμ. Το μέγιστο ποσό: 1 βαθμ. (100 συνέταιροι).
  32 φορά
  0,32
  Πόσα χρόνια δεν υπήρχαν αλλαγές επωνυμίας
  Ανάλογα με τη διάρκεια εγγραφής στον ιστότοπο (χρόνια): (0-2) - 0.0 βαθμ., (2-3) - 0.2 βαθμ., (3-4) - 0.3 βαθμ., (4-5) - 0.4 βαθμ., (5-6) - 0.5 βαθμ., (6-7) - 0.6 βαθμ., (7-8) - 0.7 βαθμ., (8-9) - 0.8 βαθμ., (9-10) - 0.9 βαθμ., ≥10 - 1 βαθμ.

  Τελευταία αλλαγή 30 Οκτωβρίου 2015

  6 χρόνια
  0,6
  Μπαίνει στη λίστα καλύτερων (Top) εταιρειών
  Το σήμα Top Brand λαμβάνουν χρήστες το προφίλ των οποίων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Έχει 50 σχόλια (συμπεριλαμβανομένων των θετικών σχολίων, τα οποία έχει λάβει μέσα σε τελευταίους 24 μήνες και των αρνητικών σχολίων τα οποία έχει λάβει τους τελευταίους 36 μήνες). Από όλα αυτά τα σχόλια τα 98% πρέπει να είναι θετικά. - Έχει ελεγμένο προφίλ - Είναι πελάτης της Lardi-Trans.

  Θετικά σχόλια – 1

  % Θετικά σχόλια – 100

  Πελάτης της Lardi –  Ναι

  Ελεγμένο προφίλ –  Ναι

  Όχι
  0,6
  Οι λεπτομερειακή περιγραφή των βαθμών

  Как перевозчик

  0

  0

  0

  0

  0

  Как заказчик

  5

  5

  5