Ελ
Express Heroes sp.z.o.o.
firm-logo
VIP

Express Heroes sp.z.o.o.

Мы предпринимаем все доступные усилия для обеспечения достоверности аккаунтов, однако считаем своим долгом предупредить вас, что практически в любом механизме аутентификации всегда принципиально не исключаются на все 100% изъяны и "обходные пути". Пожалуйста, не теряйте бдительности в обеспечении собственной безопасности и подходите ответственно к выбору деловых партнеров.
Удачных вам перевозок! Ваш, Ларди-Транс.

Ченстохова, Πολωνία

Проверка регистрации
Не найдено лицензий
Лицензии на транспорт
Не найдено лицензий
  Заметка на пользователя
  Изменено -
  Ονομασία:
  Express Heroes sp.z.o.o. Νομικό πρόσωπο
  NIP:
  5732922397
  Χώρα:
  Πολωνία
  Περιφέρεια:
  Επαρχία Σιλεσία
  Πόλη:
  Ченстохова
  Διεύθυνση:
  Jagiellońska 67/71
  Είδη δραστηριότητας:
  • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
  • Θαλάσσιες μεταφορές
  • Διατροπικές μεταφορές
  • Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές
  • Αερομεταφορές
  • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός της πόλης
  • Υπηρεσίες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • Ποταμίσιες εμπορευματικές μεταφορές
  Ημερομηνία εγγραφής στο Lardi-Trans:
  18 Μαΐου 2021 09:38
  Ημερομηνία τελευταίας εισόδου:
  24 Ιουνίου 2022 17:54
  Πελάτης Lardi-Trans:
  Ναι
  Εξ ονόματος της εταιρείας δόθηκαν:
  Για τα φορτία:
  65
  Για τα οχήματα:
  4
  Προσκλήσεις υποβολής προσφορών:
  0
  Μηνύματα:
  5
  Θέματα:
  5
  Ченстохова, Επαρχία Σιλεσία, Πολωνία
  Jagiellońska 67/71
  Σύνολο αυτοκινήτων 0
  7,91
  Σχόλια
  Υπολογίζονται τα θετικά σχόλια για τελευταίους 24 μήνες και τα αρνητικά για τελευταίους 36 μήνες. Ο μέγιστος βαθμός είναι 10. Οι διεθνείς μεταφορές υπολογίζονται με αυξητικό παράγοντα (x1.5), ανεξάρτητα από το αν είναι θετικό το σχόλιο ή αρνητικό.
  3

  εσωτερ. 0

  διεθν. 3

  0

  εσωτερ. 0

  διεθν. 0

  5,66
  Παράπονα
  Προβολή αριθμού παραπόνων που έχουν γράψει στον χρήστη
  Ελεγμένο προφίλ
  Το προφίλ ελέγχεται κατά την πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας/ ελεύθερου επαγγελματία ή κατά την παραλαβή των υπογεγραμμένων από τον συμβολαιογράφο φωτοτυπιών των εγγράφων. Ο μέγιστος αριθμός των βαθμών είναι 2.0.
  Ναι
  2
  Ημερομηνία εγγραφής στον ιστότοπο
  Ανάλογα με τη διάρκεια εγγραφής στον ιστότοπο "Lardi-Trans" (χρόνια): (0-1) - 0.0 βαθμ., (1-2) - 0.2 βαθμ., (2-3) - 0.4 βαθμ., (3-4) - 0.6 βαθμ., (4-5) - 0.8 βαθμ., (5-6) - 1 βαθμ., (6-7) - 1.2 βαθμ., (7-8) - 1.4 βαθμ., (8-9) - 1.6 βαθμ., (9-10) 1.8 - βαθμ., ≥10 - 2 βαθμ.

  Εγγεγραμμένος 18 Μαΐου 2021

  1 χρόνος
  0,2
  Είναι συνέταιρος
  Για κάθε προσθήκη της εταιρείας στη λίστα "Οι συνέταιροι μου" από την άλλη εταιρεία +0.01 βαθμ. Το μέγιστο ποσό: 1 βαθμ. (100 συνέταιροι).
  5 φορά
  0,05
  Πόσα χρόνια δεν υπήρχαν αλλαγές επωνυμίας
  Ανάλογα με τη διάρκεια εγγραφής στον ιστότοπο (χρόνια): (0-2) - 0.0 βαθμ., (2-3) - 0.2 βαθμ., (3-4) - 0.3 βαθμ., (4-5) - 0.4 βαθμ., (5-6) - 0.5 βαθμ., (6-7) - 0.6 βαθμ., (7-8) - 0.7 βαθμ., (8-9) - 0.8 βαθμ., (9-10) - 0.9 βαθμ., ≥10 - 1 βαθμ.

  Τελευταία αλλαγή 18 Μαΐου 2021

  1 χρόνος
  0
  Μπαίνει στη λίστα καλύτερων (Top) εταιρειών
  Το σήμα Top Brand λαμβάνουν χρήστες το προφίλ των οποίων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Έχει 50 σχόλια (συμπεριλαμβανομένων των θετικών σχολίων, τα οποία έχει λάβει μέσα σε τελευταίους 24 μήνες και των αρνητικών σχολίων τα οποία έχει λάβει τους τελευταίους 36 μήνες). Από όλα αυτά τα σχόλια τα 98% πρέπει να είναι θετικά. - Έχει ελεγμένο προφίλ - Είναι πελάτης της Lardi-Trans.

  Θετικά σχόλια – 3

  % Θετικά σχόλια – 100

  Πελάτης της Lardi –  Ναι

  Ελεγμένο προφίλ –  Ναι

  Όχι
  0
  Οι λεπτομερειακή περιγραφή των βαθμών

  Как перевозчик

  0

  0

  0

  0

  0

  Как заказчик

  5

  5

  5