Ελ
Жалоба на пользователя
X
Παρατήρηση
Παράπονο για τον χρήστη
X
Жалоба отправлена
Мы обработаем жалобу в кратчайшие сроки
Pilihrym Zakhid, TOV
firm-logo

Pilihrym Zakhid, TOV

Мы предпринимаем все доступные усилия для обеспечения достоверности аккаунтов, однако считаем своим долгом предупредить вас, что практически в любом механизме аутентификации всегда принципиально не исключаются на все 100% изъяны и "обходные пути". Пожалуйста, не теряйте бдительности в обеспечении собственной безопасности и подходите ответственно к выбору деловых партнеров.
Удачных вам перевозок! Ваш, Ларди-Транс.

Το σήμα "Ιδιοκτήτης οχήματος" λαμβάνουν οι χρήστες οι ποίοι έχουν υποβάλλει ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει συμμετοχή στον Σύνδεσμο Διεθνών Διαμεταφορέων ή άλλο παρόμοιο σύνδεσμο άλλων χωρών
  • άδεια για οδικές εμπορευματικές μεταφορές
  • άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
Το σήμα Top Brand λαμβάνουν χρήστες το προφίλ των οποίων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • Έχει 50 σχόλια (συμπεριλαμβανομένων των θετικών σχολίων, τα οποία έχει λάβει μέσα σε τελευταίους 24 μήνες και των αρνητικών σχολίων τα οποία έχει λάβει τους τελευταίους 36 μήνες). Από όλα αυτά τα σχόλια τα 98% πρέπει να είναι θετικά.
  • Έχει ελεγμένο προφίλ
  • Είναι πελάτης της Lardi-Trans.

Λβιβ, Ουκρανία

Доступ ограничен

Вам ограничен доступ к просмотру этой страницы.