Ελ
Нет доступа

Доступ ограничен для неавторизованных пользователей

Latsenko Ihor Konstyantynovych, FOP

Latsenko Ihor Konstyantynovych, FOP

Мы предпринимаем все доступные усилия для обеспечения достоверности аккаунтов, однако считаем своим долгом предупредить вас, что практически в любом механизме аутентификации всегда принципиально не исключаются на все 100% изъяны и "обходные пути". Пожалуйста, не теряйте бдительности в обеспечении собственной безопасности и подходите ответственно к выбору деловых партнеров.
Удачных вам перевозок! Ваш, Ларди-Транс.

Το σήμα "Ιδιοκτήτης οχήματος" λαμβάνουν οι χρήστες οι ποίοι έχουν υποβάλλει ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: - έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει συμμετοχή στον Σύνδεσμο Διεθνών Διαμεταφορέων ή άλλο παρόμοιο σύνδεσμο άλλων χωρών - άδεια για οδικές εμπορευματικές μεταφορές - άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

Νοβοβολίνσκ, Ουκρανία

Ονομασία:
ООО "Ларди-Транс™ Юридическое лицо
Εμπορικό σήμα/μάρκα:
"Ларди-Транс ™ Бренд2"
Κώδικας της εταιρείας:
30516477
Χώρα:
Украина
Περιφέρεια:
Харьковская обл.
Πόλη:
Харьков
Ημερομηνία εγγραφής στο Lardi-Trans:
08 октября 2001 14:59
Ημερομηνία τελευταίας εισόδου:
10 марта 2022 18:19
Πελάτης Lardi-Trans:
Да
“Ларди-Транс” является зарегистрированной торговой маркой на территории Украины, России, Америки. Нас знают и пользуются нашими услугами в СНГ и большинстве стран Европы. Проект, который зарождался как сайт для своих заявок, в настоящее время перерос в многофункциональную рабочую площадку для многих транспортных фирм Европы. Десятки рекламодателей используют “Ларди-Транс”, так как только у нас самая большая целевая аудитория в сфере автомобильных перевозок.
Εξ ονόματος της εταιρείας δόθηκαν:
Για τα φορτία:
0
Για τα οχήματα:
3
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών:
0
Μηνύματα:
Θέματα:
124