Ελ
Fahrwest Logistics
firm-logo
VIP

Fahrwest Logistics

Мы предпринимаем все доступные усилия для обеспечения достоверности аккаунтов, однако считаем своим долгом предупредить вас, что практически в любом механизме аутентификации всегда принципиально не исключаются на все 100% изъяны и "обходные пути". Пожалуйста, не теряйте бдительности в обеспечении собственной безопасности и подходите ответственно к выбору деловых партнеров.
Удачных вам перевозок! Ваш, Ларди-Транс.

Κισινάου, Μολδαβία

Проверка регистрации
Не найдено лицензий
Лицензии на транспорт
Не найдено лицензий
  Заметка на пользователя
  Изменено -
  Ονομασία:
  S.R.L. FAHRWEST LOGISTIC Νομικό πρόσωπο
  Εμπορικό σήμα/μάρκα:
  Fahrwest Logistics
  Număr de înmatriculare:
  1022600012316
  Χώρα:
  Μολδαβία
  Περιφέρεια:
  Муниципий Кишинёв
  Πόλη:
  Κισινάου
  Διεύθυνση:
  Alecu Russo 15
  Είδη δραστηριότητας:
  • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
  • Θαλάσσιες μεταφορές
  • Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές
  • Υπηρεσίες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • Μεταφορά με αγωγούς
  • Υπηρεσίες διαμεταφορέα
  • Υπηρεσίες αποθήκευσης
  • Συνοδεία φορτίου
  Ημερομηνία εγγραφής στο Lardi-Trans:
  19 Μαρτίου 2022 10:16
  Ημερομηνία τελευταίας εισόδου:
  25 Ιουνίου 2022 11:18
  Πελάτης Lardi-Trans:
  Ναι
  Εξ ονόματος της εταιρείας δόθηκαν:
  Για τα φορτία:
  253
  Για τα οχήματα:
  0
  Προσκλήσεις υποβολής προσφορών:
  0
  Κισινάου, Муниципий Кишинёв, Μολδαβία
  Alecu Russo 15
  Офис Молдова
  Офис Румыния
  Офис Украина
  Секретариат
  Σύνολο αυτοκινήτων 0
  10,03
  Σχόλια
  Υπολογίζονται τα θετικά σχόλια για τελευταίους 24 μήνες και τα αρνητικά για τελευταίους 36 μήνες. Ο μέγιστος βαθμός είναι 10. Οι διεθνείς μεταφορές υπολογίζονται με αυξητικό παράγοντα (x1.5), ανεξάρτητα από το αν είναι θετικό το σχόλιο ή αρνητικό.
  10

  εσωτερ. 0

  διεθν. 10

  0

  εσωτερ. 0

  διεθν. 0

  7,96
  Παράπονα
  Προβολή αριθμού παραπόνων που έχουν γράψει στον χρήστη
  Ελεγμένο προφίλ
  Το προφίλ ελέγχεται κατά την πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας/ ελεύθερου επαγγελματία ή κατά την παραλαβή των υπογεγραμμένων από τον συμβολαιογράφο φωτοτυπιών των εγγράφων. Ο μέγιστος αριθμός των βαθμών είναι 2.0.
  Ναι
  2
  Ημερομηνία εγγραφής στον ιστότοπο
  Ανάλογα με τη διάρκεια εγγραφής στον ιστότοπο "Lardi-Trans" (χρόνια): (0-1) - 0.0 βαθμ., (1-2) - 0.2 βαθμ., (2-3) - 0.4 βαθμ., (3-4) - 0.6 βαθμ., (4-5) - 0.8 βαθμ., (5-6) - 1 βαθμ., (6-7) - 1.2 βαθμ., (7-8) - 1.4 βαθμ., (8-9) - 1.6 βαθμ., (9-10) 1.8 - βαθμ., ≥10 - 2 βαθμ.

  Εγγεγραμμένος 19 Μαρτίου 2022

  0 χρόνια
  0
  Είναι συνέταιρος
  Για κάθε προσθήκη της εταιρείας στη λίστα "Οι συνέταιροι μου" από την άλλη εταιρεία +0.01 βαθμ. Το μέγιστο ποσό: 1 βαθμ. (100 συνέταιροι).
  7 φορά
  0,07
  Πόσα χρόνια δεν υπήρχαν αλλαγές επωνυμίας
  Ανάλογα με τη διάρκεια εγγραφής στον ιστότοπο (χρόνια): (0-2) - 0.0 βαθμ., (2-3) - 0.2 βαθμ., (3-4) - 0.3 βαθμ., (4-5) - 0.4 βαθμ., (5-6) - 0.5 βαθμ., (6-7) - 0.6 βαθμ., (7-8) - 0.7 βαθμ., (8-9) - 0.8 βαθμ., (9-10) - 0.9 βαθμ., ≥10 - 1 βαθμ.

  Τελευταία αλλαγή 21 Μαρτίου 2022

  0 χρόνια
  0
  Μπαίνει στη λίστα καλύτερων (Top) εταιρειών
  Το σήμα Top Brand λαμβάνουν χρήστες το προφίλ των οποίων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Έχει 50 σχόλια (συμπεριλαμβανομένων των θετικών σχολίων, τα οποία έχει λάβει μέσα σε τελευταίους 24 μήνες και των αρνητικών σχολίων τα οποία έχει λάβει τους τελευταίους 36 μήνες). Από όλα αυτά τα σχόλια τα 98% πρέπει να είναι θετικά. - Έχει ελεγμένο προφίλ - Είναι πελάτης της Lardi-Trans.

  Θετικά σχόλια – 10

  % Θετικά σχόλια – 100

  Πελάτης της Lardi –  Ναι

  Ελεγμένο προφίλ –  Ναι

  Όχι
  0
  Οι λεπτομερειακή περιγραφή των βαθμών

  Как перевозчик

  5

  5

  5

  5

  5

  Как заказчик

  5

  5

  5