Μεταφορά φορτίων Ουκρανία => Ουκρανία

Χώρες
Πληροφορίες
Από/ Προς
Ημερομηνία
Όχημα
Από
Προς
Πληροφορίες για το αυτοκίνητο
Πληρωμή
Στοιχεία επικοινωνίας
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ψυγείο
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Ψυγείο
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ψυγείο
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
Προς
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
19.04 
Ψυγείο
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Φορτηγό κόφα
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Φορτηγό κόφα
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ψυγείο
10 t 57 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
19.04 
Ψυγείο
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
10 t 57 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
20.04 
Ψυγείο
21 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
20.04 
Ψυγείο
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
21 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
premium! Νέο! Δρομολόγιο
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04  – 21.04
premium! Νέο! Δρομολόγιο
Βαν
3 t 15 м3 Μ. 4.2 m П. 1.8 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Λείος (Περιφέρεια Ρίβνε)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
19.04  – 21.04
Βαν
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
 • Λείος (Περιφέρεια Ρίβνε)
 • Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
3 t 15 м3 Μ. 4.2 m П. 1.8 m Υ. 1.9 m
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
20.04 
Ψυγείο
21 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Λείος (Περιφέρεια Ρίβνε)
 • Λούτσκ (Περιφέρεια Βολίν)
20.04 
Ψυγείο
 • Brovary (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Λείος (Περιφέρεια Ρίβνε)
 • Λούτσκ (Περιφέρεια Βολίν)
21 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ψυγείο
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Ψυγείο
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ψυγείο
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Ψυγείο
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
UA - UA
Από
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
10 t 45 м3 φόρτωση: από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή μετρητά, κατά την εκφόρτωση
 • Εκτύπωση
UA - UA
Νέο!
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Νέο!
Φορτηγό μουσαμάς
22 t 86 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Γκάισιν (Περιφέρεια Βίνιτσια)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Γκάισιν (Περιφέρεια Βίνιτσια)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
22 t 86 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
22 t 90 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
22 t 90 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
20.04 
Ψυγείο
22 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Ternopil (Περιφέρεια Τερνοπίλ)
20.04 
Ψυγείο
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Ternopil (Περιφέρεια Τερνοπίλ)
22 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Φορτηγό μουσαμάς
2 t 15 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 4.15 m П. 1.96 m Υ. 1.8 m
8000 χρίβνια Ουκρ. μετρητά
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
19.04 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
2 t 15 м3 φόρτωση: από πλαϊνό μέρος, από πάνω μέρος, με πλήρη αφαίρεση μουσαμά, από πίσω μέρος Μ. 4.15 m П. 1.96 m Υ. 1.8 m
8000 χρίβνια Ουκρ. μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Φορτηγό μουσαμάς
20 t
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
Προς
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
19.04 
Φορτηγό μουσαμάς
 • Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
 • Τσερνιχίβ (Περιφέρεια Τσερνίχιβ)
20 t
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ψυγείο
21 t
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Προς
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
19.04 
Ψυγείο
 • Δνείπερος (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
 • Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
 • Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
21 t
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
22 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
UA - UA
Από
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
Προς
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
19.04 
Ισοθερμικό φορτηγό
 • Μικολάιβ (Περιφέρεια Μικολαγίβ)
 • Χέρσον (Περιφέρεια Χερσώνας)
 • Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
22 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή μετρητά
 • Εκτύπωση
UA - UA
Ημερομηνία φόρτωσης
19.04 
Ψυγείο
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
UA - UA
Από
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
Προς
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
19.04 
Ψυγείο
 • Τσερκάσι (Περιφέρεια Τσερκάσι)
 • Οποιαδήποτε κατεύθυνση
20 t 86 м3
Ρωτήστε την τιμή
 • Εκτύπωση

1.5 ώρες
1.5 - 3 ώρες
Πάνω από 3 ώρες πριν
Βρέθηκαν αποτελέσματα: 500, Προβολή: 20 , νέες: 0
αιτημάτων
Εκτύπωση των ελεγμένων αιτήσεων
Σημειώσεις

Σημειώσεις για αυτό το αίτημα βλέπετε μόνο εσείς