Ελ

Тендеры

Βρέθηκαν: 23
Открыт
прием ставок
1
5.999,99 χρίβνια Ουκρ.
5.999,99 χρίβνια Ουκρ.
100 χρίβνια Ουκρ.
6.000 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA 28.09.2021 Φορτηγό μουσαμάς лист металлический , 20 t , 86 m³ , από πάνω μέρος , από πάνω μέρος , 1 авто
UA - UA
28.09.2021
Φορτηγό μουσαμάς
лист металлический , 20 t , 86 m³ , από πάνω μέρος , από πάνω μέρος , 1 авто
Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
Κραμάτορσκ (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
лист металлический , 20 t , 86 m³ , από πάνω μέρος , από πάνω μέρος , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
30.000 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA 29.10.2021 Ανατρεπόμενο уголь насыпью , 30 t , από πάνω μέρος , από πλαϊνό μέρος , από πίσω μέρος , 2 авто
UA - UA
29.10.2021
Ανατρεπόμενο
уголь насыпью , 30 t , από πάνω μέρος , από πλαϊνό μέρος , από πίσω μέρος , 2 авто
Χάρκοβο (Περιφέρεια Χαρκόβου)
Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
уголь насыпью , 30 t , από πάνω μέρος , από πλαϊνό μέρος , από πίσω μέρος , 2 авто
Открыт
прием ставок
1
40.900 χρίβνια Ουκρ.
40.900 χρίβνια Ουκρ.
41.000 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
PL - UA Φορτηγό μουσαμάς тнп , 20 t , 1 авто
PL - UA
Φορτηγό μουσαμάς
тнп , 20 t , 1 авто
Μπιάλιστοκ (Επαρχία Ποντλάσκιε)
Κίεβο (Περιφέρεια Κιέβου)
тнп , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
5.900 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Λούτσκ (Περιφέρεια Βολίν)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
5.900 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Λούτσκ (Περιφέρεια Βολίν)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
3.200 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
3.000 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Ζιτομίρ (Περιφέρεια Ζιτομίρ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
8.400 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Ternopil (Περιφέρεια Τερνοπίλ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
14.300 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Μαριούπολη (Περιφέρεια Ντόνετσκ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
11.700 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
10.900 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Ivano-Frankivsk (Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
9.600 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
8.800 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Ζαπορίζια (Περιφέρεια Ζαπορίζια)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
5.300 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Λείος (Περιφέρεια Ρίβνε)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
5.000 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
5.500 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Πολτάβα (Περιφέρεια Πολτάβα)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
9.200 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Οδησσός (Περιφέρεια Οδησσού)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
9.200 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Λβιβ (Περιφέρεια Λβιβ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
9.600 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA Ψυγείο продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
Ψυγείο
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Krivoy Rog (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
продукты , 20 t , 1 авто
Открыт
прием ставок
0
8.400 χρίβνια Ουκρ.
Дата проведения
-
UA - UA 13.09.2021 Φορτηγό μουσαμάς продукты , 20 t , 1 авто
UA - UA
13.09.2021
Φορτηγό μουσαμάς
продукты , 20 t , 1 авто
Ντάνταρκοφ (Περιφέρεια Κιέβου)
Krivoy Rog (Περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
продукты , 20 t , 1 авто