trucksnearme
Ζώνη αξιοπιστίας Στα πλαίσια της υπηρεσίας μας "Ζώνη αξιοπιστίας" θα σας παράσχουμε όλες τις πληροφορίες για τις εταιρείες, οι οποίοι δουλεύουν στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών με την Lardi-Trans. Την αναζήτηση και την επαλήθευση ενός πιθανού αντισυμβαλλομένου πρέπει να ξεκινάτε εδώ!
Ελεγμένο προφίλ Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παράσχουμε τις ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τους χρήστες μας.
Το σύμβολο "Ελεγμένο προφίλ" υποδεικνύει ότι ο λογαριασμός αντιστοιχεί σε ένα πραγματικά εγγεγραμμένο Ελεύθερο επαγγελματία / Ε.Π.Ε.. Το σύμβολο "Ελεγμένο προφίλ", ωστόσο, δεν εγγυάται τη φερεγγυότητα και την ευσυνειδησία του αντισυμβαλλομένου και δε λαμβάνει υπόψη αρνητικά σχόλια. Παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί κατά την εξασφάλιση της δικής σας ασφάλειας και επιλέγετε προσεκτικά τους συνεταίρους για την εταιρεία σας! Περισσότερες λεπτομέρειες
Σχόλια Η οποιαδήποτε εταιρεία, η οποία είναι χρήστης της Lardi-Trans μπορεί να αφήσει σχόλιο για άλλη εταιρεία και να αξιολογήσει την ποιότητα, τη διάρκεια και το κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα σχόλια βοηθάνε τις άλλες εταιρείες να αποφασίσουν σχετικά με τη σκοπιμότητα συνεργασίας με αυτόν τον συνέταιρο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν σημειώσει άλλες εταιρείες. Τα σχόλια υπολογίζονται κατά την καταμέτρηση των βαθμών Βαθμολογίας αξιοπιστίας και κατά την απονομή του σήματος “Top-brand”. Προσθέστε το σχόλιό σας
Top-brand Είναι οι καλύτερες εταιρείες, οι οποίες προσέχουν την φήμη τους, εκτελούν υπεύθυνα το δουλειά τους, πραγματοποιούν τις πληρωμές και μεταφορές έγκαιρα. Η Lardi-Trans σας συμβουλεύει να επιλέγετε πρώτα από όλα τις εταιρείες με το στάτους “Top-brand”. Για να μπείτε στη λίστα των “Top-brand” εταιρειών πρέπει να έχετε:
  • - να έχετε σήμα "Ελεγμένο προφίλ"
  • - να λάβετε όχι λιγότερα από 50 σχόλια τα 98% από τα οποία είναι θετικά μέσα σε τελευταίους 24 μήνες
  • - να αγοράσετε τη συνδρομή στην Lardi-Trans
Μεταβείτε στη λίστα εταιρειών της ζώνης αξιοπιστίας
Ασφάλιση Ασφάλιση (φορτίων, ευθύνης μεταφορέα και διαμεταφορέα, ζωής εργαζομένων) προστατεύει τα συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων της logistic αλυσίδας σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής κ.λπ. Παρακαλώ μην ξεχάσετε να ασφαλίσετε την ιδιοκτησία σας, τα οχήματα σας, να ασφαλίσετε την ευθύνη σας στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και τη ζωή των εργαζομένων. H Lardi-Trans συνιστά σε όλους τους πελάτες της να συνεργάζονται με τις εταιρείες που έχουν ασφάλιση. Περισσότερες λεπτομέρειες
Check list Έχουμε κάνει τα ειδικά check lists - τα έγγραφα που κάνουν τις μεταφορές πιο ασφαλείς Είναι λίστα των βασικών σταδίων και παραμέτρων, οι οποίοι πρέπει να εκτελούνται/να ελέγχονται κατά την πραγματοποίηση κάποιας μεταφοράς: ασφάλιση φορτίου, έλεγχος του αντισυμβαλλομένου, επιλογή αποθήκης κ.τλ. Η λίστα ανανεώνεται συνεχώς. Μεταβείτε στα Check list
Νομική Συμβουλή Το νομικό μας τμήμα θα βοηθήσει τη δύσκολη στιγμή, θα σας συμβουλέψει και θα σας βοηθήσει στην προστασία των συμφερόντων σας στο δικαστήριο. Ένα μεγάλο μέρος από τη λίστα υπηρεσιών του νομικού μας τμήματος μπαίνει στο αμειβόμενο πακέτο υπηρεσιών και είναι διαθέσιμο για όλους τους πελάτες της Lardi-Trans. Οι νομικοί μας θα σας απαλλάξουν από την ανάγκη να διατηρείτε το δικό σας νομικό τμήμα!
claims
Παράπονο Μπορείτε να στείλετε την καταγγελία σε έναν άλλο χρήστη της "Lardi-Trans" στην περίπτωση παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων από αυτόν. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ειρηνικό διακανονισμό των διαφορών.
Αναζήτηση σχολίων Βρείτε όλα τα σχόλια στα πλαίσια του θέματος που σας ενδιαφέρει. Βεβαιωθείτε στην ακεραιότητα του χρήστη που σας ενδιαφέρει
Lardi-Trans με αριθμούς Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και είμαστε υπερήφανοι με αυτό που έχουμε!
1.841.300 Συνολικό ποσό σχολίων
Θετικά 1.794.152
Αρνητικά 46.582
385.725 Τα σχόλια για τελευταίους 24 μήνες
Θετικά 379.443
Αρνητικά 6.282
141 Σχόλια για σήμερα
Θετικά 134
Αρνητικά 7
μ ώρες λεπ. λεπ. Τελευταίο σχόλιο
2.383 Μεταφορέων
12.709 Οι εταιρείες που έχουν ελέγξει το προφίλ
503 Των εταιρειών Тоp-brand
5.234 Αποστολέων των φορτίων
2.717 Αριθμός παραπόνων
Ανοιχτά 2.328
Κλειστά με πληρωμή 380